Ontwerp samen een krachtig curriculum

Voortgezet onderwijs

Stop met het gebruik van losse Word- en Excel bestanden en ga aan de slag met Curriculum in Beeld: dé tool om samen, interactief en visueel het curriculum te ontwerpen, maken, plannen, analyseren en delen.

Op deze pagina vind je alle informatie voor het voortgezet onderwijs.

Het curriculum vormt de basis van het leren,
maar is ook moeilijk om te ontwerpen.

Met Curriculum in Beeld werk je aan een curriculum met
afstemming tussen de leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten.

Eindelijk overzicht en focus

Heb op basis van de kerndoelen en eindtermen zicht op alle leerdoelen waar naartoe wordt gewerkt. Weet wanneer en hoe vakken, projecten en leerlijnen plaatsvinden.

Een kloppend toetsprogramma

Ontwerp en analyseer het toetsprogramma. Weet wanneer en op welke manier wordt getoetst, wat de formatieve checkmomenten zijn en zorg zo voor leerruimte.

Als team samen ontwerpen

Werk als vakgroep en team samen, actief aan én met het curriculum. Maak bewuste keuzes voor de doorontwikkeling en werk zo samen aan de onderwijskwaliteit.

Bouw samen en interactief
aan een krachtig curriculum.

Bekijk de verschillende stappen in 60 seconden.
Lees en bekijk meer per onderdeel.

Van overzicht tot delen

Start met een overzicht van alle kerndoelen, eindtermen en leerdoelen, ontwerp in welke vakken of leerlijnen deze samenkomen, plan deze over verschillende periodes en leerjaren inclusief de toetsing en formatieve checkmomenten, analyseer of alles klopt en deel het met leerlingen, ouders of externen.

Overzicht

Leg vast naar welke leerdoelen leerlingen toewerken. Formuleer dit op basis van de kerndoelen, eindtermen of andere kaders, die je zelf vastlegt of importeert.

Ontwerpen

Bepaal per vak waar welke leerdoelen worden behandeld en vorm zo onderwerpen en leerlijnen. Doe dit middels interactieve bollen of gestructureerde lijsten en zie in het curriculum wat, waar aan bod komt.

Plannen

Plan de verschillende onderdelen in de tijd. Bepaal wat wanneer aan bod komt, hoe dit wordt getoetst, formeer leerlijnen en vul het PTA/PTO in. Gebruik het leerpad om formatieve checkmomenten te bepalen.

Analyseren

Analyseer het curriculum. Krijg middels inzicht in hoe de doelen zijn gedekt, welke toetsvormen worden gebruikt, zie wat intensieve periode’s zijn en vergelijk verschillende vakken of versies van het curriculum.

Delen

Geef leerlingen, ouders en externen live inzicht in het curriculum. Exporteer het PTA of PTO naar een overzichtelijk of bewerkbaar bestand, exporteer de planning naar een visuele, printbare weergave.

Praktijkvoorbeelden

Klik om een afbeelding om deze te vergroten.

Een helder overzicht van alle eindtermen en leerdoelen, en de samenhang tussen beide.

Alle kerndoelen en leerdoelen, samengevoegd in overkoepelende thema’s, leerdoelen of projecten.

Een helder planning met de onderwerpen, leerdoelen, toetsing en formatieve activiteiten.

Ontworpen op basis van
jarenlange praktijkervaring
en onderwijskundige inzichten

Door het team van Vernieuwenderwijs.

Backward design

Curriculum in Beeld is opgezet vanuit het gedachtegoed van backward design (Wiggins & McTighe, 1999): werk vanuit de doelen naar de toetsing en vervolgens naar de leeractiviteiten.

Constructieve afstemming

Gebruik het ontwerpproces en de analyse-tool om constructieve afstemming (Biggs & Tang, 2011) te krijgen tussen de doelen, toetsing en leeractiviteiten.

Leren door ontwerp

Bouw als team aan een krachtig, samenhangend en geïntegreerd curriculum (Wiliam, 2013). Gebruik het ontwerpproces én de bijbehorende instructievideo’s om samen te leren door ontwerp.

Gemaakt voor de hele school

Leerlingen

Geef leerlingen zicht op het curriculum. Geef hen inzicht in wanneer en hoe welke leerdoelen aan bod komen, hoe deze worden getoetst en wat de weging er van is. Help leerlingen om vanuit het overzicht bewuste keuzes te maken bij wanneer en hoe zij leren of bij het volgen van flexuren.

Docenten

Ontwerp vakken of projecten op een gestructureerde manier. Ga vanuit overzicht met elkaar in gesprek over de doelen, toetsing en leerlijnen en maak zo doordachte keuzes voor het onderwijs. Sla daarbij relevante informatie zoals notities en plannen op, zodat alles op één plek staat.

Directie en kwaliteit

Controleer en adviseer als examencommissie of management bij het vormgeven van het onderwijs. Heb zicht op het toetsprogramma en de verdeling van de leerdoelen. Bekijk alle onderdelen van het PTA en PTO in één helder, visueel overzicht en stuur vanuit dit overzicht op onderwijskwaliteit.

Samen professionaliseren

Ontwikkelingen als formatief handelen, flexibilisering en differentiatie vragen om een goede afstemming tussen de leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten. Om daar bij te ondersteunen is Curriculum in beeld voorzien van instructievideo’s en toelichting, bijvoorbeeld over hoe je leerdoelen formuleert of over formatieve checkmomenten in het curriculum. Op die manier werk je samen aan een krachtig curriculum én aan de professionalisering van het team!

Goed om te weten.

Enkele voordelen op een rij.

Koppeling met SLO

Maak gebruik van de SLO-database om rechtstreeks passende leerdoelen te importeren en gebruiken.

Zoek en vind

Weten waar een doel een bod komt? Of hoe vaak een bepaalde toetsvorm voorkomt? Doorzoek het hele curriculum.

Alle relevante informatie

Wegingen, soorten toetsen, doelen, periode(s), etc. Bekijk alle relevante informatie van de verschillende vakken.

Vergelijk vakken

Waar komen in de verschillende de leerdoelen aan bod? Waar zit overlap of juist verschil? Analyseer het curriculum.

Flexibel

Vakken, projecten, kerndoelen, eindtermen, ERK-doelen, 4 jaar vmbo, 6 jaar vwo, etc. Het is allemaal mogelijk.

Nieuw of bestaand

Laad het bestaande curriculum in of ontwerp een geheel nieuw curriculum. Werk aan het huidige of nieuwe curriculum.

Beheer en support

Regel zelf het functioneel beheer en laat het technisch beheer en de bijbehorende support aan ons over.

Exporteer en importeer

Exporteer data naar een pdf, Excel of Word bestand of importeer data op dezelfde manier.

Waar wordt er zoal gewerkt met Curriculum in Beeld?

Waarom kiezen voor Curriculum in Beeld?

Wij zijn een team enthousiaste en ervaren leraren en onderwijskundigen. Op basis van onze praktijkervaring en wetenschappelijke inzichten ondersteunen we scholen en opleidingen bij het (her)ontwerpen van het curriculum.

Daarbij bemerken we dat er vaak onvoldoende zicht is op het curriculum: doelen, toetsen en leeractiviteiten staan in losse bestanden en er wordt gewerkt losse eilanden in plaats van een samenhangend curriculum. Dit gebrek aan overzicht zorgt vaak voor een gebrek aan inzicht: zo ontstaat er onvoldoende samenhang tussen vakken, zijn er onbedoeld veel summatieve toetsen of wordt het curriculum overladen.

Curriculum in Beeld is ontworpen om dat probleem te verhelpen. Dit door data helder te visualiseren en interactief te maken, onderwijskundige inzichten te integeren in de opzet van de tool en aanvullende materiaal zoals instructievideo’s. Daarbij is Curriculum in Beeld flexibel opgezet waardoor het geschikt is voor alles soorten en curriculumkeuzes van onderwijs.

Zo biedt Curriculum in Beeld alles wat je nodig hebt om als team samen te leren en innoveren en helpt het om bewuste keuzes te maken bij het ontwerpen van een krachtig curriculum!

Check de video 👇

Contact


  Online demo

  Enthousiast geworden en benieuwd of Curriculum in Beeld jouw school of opleiding kan helpen bij het ontwikkelen van krachtig onderwijs? Neem contact op via het contactformulier, dan plannen we samen een demo in.

  Direct contact

  Liever een kop koffie, presentatie op locatie of heb je een andere vraag?

  06 193 37 715

  info@curriculuminbeeld.nl