Privacyverklaring

Voor onze producten en de projecten van opdrachtgevers werken we met gebruiks- en persoonsgegevens. Data die over jou of over ons kan gaan. We gaan als bedrijf secuur om met deze data. Lees alles over dataverwerking in onze privacyverklaring.

Laatste versie: januari 2022