Ontwerp samen een krachtig curriculum

Stop met het gebruik van losse Word- en Excel bestanden én bespaar wekelijks tijd. Maak kennis met Curriculum in Beeld: dé tool om samen, interactief en visueel het curriculum te ontwerpen, maken, plannen, analyseren en delen.

Een overzichtelijk, samenhangend en krachtig curriculum, van het eerste ontwerp tot de uitvoering.

Het curriculum vormt de basis van het leren,
maar is ook moeilijk om te ontwerpen.

Met Curriculum in Beeld werk je aan een curriculum met
afstemming tussen de doelen, toetsing en leeractiviteiten.
Voor het vo, mbo, hbo en wo.

Eindelijk overzicht en focus

Heb zicht op alle leerdoelen en leeruitkomsten waar naartoe wordt gewerkt. Weet wanneer en hoe vakken, modules, projecten en leerlijnen plaatsvinden.

Een kloppend toetsprogramma

Ontwerp en analyseer het toetsprogramma. Weet wanneer en op welke manier wordt getoetst, wat de formatieve checkmomenten zijn en zorg zo voor leerruimte.

Als team samen ontwerpen

Werk als team samen, actief aan én met het curriculum. Bespaar veel tijd en maak bewuste keuzes voor de doorontwikkeling. Zo werk je pas echt samen aan de onderwijskwaliteit.

Bouw samen en interactief
aan een krachtig curriculum.

Bekijk de verschillende stappen in 60 seconden.
Lees en bekijk meer per onderdeel.

Van overzicht tot delen

Start met een overzicht van alle leerdoelen of leeruitkomsten, ontwerp in welke vakken, modules of leerlijnen deze samenkomen, plan deze over verschillende leerjaren of fasen inclusief de toetsing en formatieve checkmomenten, analyseer of alles klopt en deel het met leerlingen, studenten en externen.

Overzicht

Leg vast naar welke leeruitkomsten, leerdoelen of werkprocessen de studenten of leerlingen toewerken. Formuleer dit op basis van de competenties, kwalificaties, eindtermen of kerndoelen, die je zelf vastlegt of importeert.

Ontwerpen

Cluster de doelen per leerjaar of fase in vakken, modules, leerlijnen, opdrachten of andere vormen. Doe dit middels interactieve bollen of gestructureerde lijsten en zie in het curriculum wat, waar aan bod komt.

Plannen

Plan de verschillende onderdelen in de tijd. Bepaal wat wanneer aan bod komt, hoe dit wordt getoetst, formeer leerlijnen en noteer de OER/PTA velden. Gebruik het leerpad om formatieve checkmomenten te bepalen.

Analyseren

Analyseer het curriculum. Krijg middels een dekkingsmatrix inzicht in hoe de doelen zijn gedekt, welke toetsvormen worden gebruikt, zie wat intensieve periode’s zijn en vergelijk verschillende curricula.

Delen

Geef leerlingen, studenten en externen live inzicht in het curriculum. Exporteer het PTA of OER naar een overzichtelijk of bewerkbaar bestand, exporteer de planning naar een visuele, printbare weergave.

Ontworpen op basis van
jarenlange praktijkervaring
en onderwijskundige inzichten.

Door het team van Vernieuwenderwijs.

Backward design

Curriculum in Beeld is opgezet vanuit het gedachtegoed van backward design (Wiggins & McTighe, 1999): werk vanuit de doelen naar de toetsing en vervolgens naar de leeractiviteiten.

Constructieve afstemming

Gebruik het ontwerpproces en de analyse-tool om constructieve afstemming (Biggs & Tang, 2011) te krijgen tussen de doelen, toetsing en leeractiviteiten.

Leren door ontwerp

Bouw als team aan een krachtig, samenhangend en geïntegreerd curriculum (Wiliam, 2013). Gebruik het ontwerpproces én de bijbehorende instructievideo’s om samen te leren door ontwerp.

Meer weten?

Lees meer per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs

Wetenschappelijk onderwijs

Bedrijven en organisaties

Waar wordt er zoal gewerkt met Curriculum in Beeld?

Waarom kiezen voor Curriculum in Beeld?

Wij zijn een team enthousiaste en ervaren leraren en onderwijskundigen. Op basis van onze praktijkervaring en wetenschappelijke inzichten ondersteunen we scholen en opleidingen bij het (her)ontwerpen van het curriculum.

Daarbij bemerken we dat er vaak onvoldoende zicht is op het curriculum: doelen, toetsen en leeractiviteiten staan in losse bestanden en er wordt gewerkt losse eilanden in plaats van een samenhangend curriculum. Dit gebrek aan overzicht zorgt vaak voor een gebrek aan inzicht: zo ontstaat er onvoldoende samenhang tussen vakken, zijn er onbedoeld veel summatieve toetsen of wordt het curriculum overladen.

Curriculum in Beeld is ontworpen om dat probleem te verhelpen. Dit door data helder te visualiseren en interactief te maken, onderwijskundige inzichten te integeren in de opzet van de tool en aanvullende materiaal zoals instructievideo’s. Daarbij is Curriculum in Beeld flexibel opgezet waardoor het geschikt is voor alles soorten en curriculumkeuzes van onderwijs.

Zo biedt Curriculum in Beeld alles wat je nodig hebt om als team samen te leren en innoveren en helpt het om bewuste keuzes te maken bij het ontwerpen van een krachtig curriculum!

Contact

Online demo

Enthousiast geworden en benieuwd of Curriculum in Beeld jouw school of opleiding kan helpen bij het ontwikkelen van krachtig onderwijs? Plan hieronder direct een demo-afspraak in.


Direct contact

Liever een kop koffie, presentatie op locatie of heb je een andere vraag?

06 193 37 715

info@curriculuminbeeld.nl